Knikkertijd

Welkom op de site van Knikkertijd. Het platform voor hulpvragers en zelfstandige hulpverleners in de jeugdhulpverlening regio Noord-Holland.

Knikkertijd vindt dat hulpvragers op de best mogelijke manier geholpen moeten worden en dat hulpverleners kwalitatief goede hulp moeten kunnen bieden vanuit hun eigen visie en expertise. De hoge eisen die aan de registratie van hulpverleners worden gesteld om de geboden hulp te declareren, kunnen hierbij soms flink in de weg zitten.

Knikkertijd helpt. Met ons cli├źntregistratiesysteem, dat wij aanbieden vanuit Careweb, zorgen wij voor vermindering van de administratieve lasten van zelfstandige hulpverleners. Wij helpen hen om te voldoen aan alle eisen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van hun werk, maar deze juist bevordert. De privacy wordt met dit systeem gewaarborgd.

Daarnaast bieden wij een platform waar zelfstandige hulpverleners elkaar makkelijk kunnen vinden. Wij vinden dat samenwerking, expertise uitwisseling, intervisie en supervisie belangrijke vereisten zijn om kwaliteit van zorg te waarborgen.

Hulpvragers kunnen door middel van onze website de juiste hulpverlener en de zorg die bij hen past vinden. Dit past bij onze visie dat iedere hulpvrager en iedere hulpverlener uniek is.